Vezetői önismeret I.

VEZETŐI ÖNISMERET I. LEADERSHIP/IMPACT® (L/I) 360 FOKOS KÉRDŐÍVVEL

A program arra keresi a választ, hogy milyen hatással van a vezető a szervezeti teljesítményre. A vezetői hatás kérdőív 360°-os visszajelzést nyújtva egyedi betekintést ad a vezető beosztásban levők saját leadership stratégiájába és a beosztottaik viselkedésére és teljesítményére gyakorolt hatásába. A szervezet egészére és a viselkedésre gyakorolt hatás közötti kapcsolat kutatása teszi a módszert egyedivé.

Egyedi betekintést nyújt a vezetők másokra gyakorolt hatásába, a személyes hatékonyságot növelő stratégiák elsajátításában segíti a vezetőket és a vezető fejlesztése által serkenti a szervezeti teljesítményt is. A program során a résztvevők megismerik a Human Synergistics vezetői modelljét és személyes visszajelzést kapnak arról, ahogy a szervezet megéli vezetői viselkedésüket, stratégiájukat. Az eszköz segítségével elindítjuk a vezető fejlesztését, meghatározva a változás irányvonalát

Kinek ajánljuk programunkat?

Elsősorban ügyvezető igazgatók, kulcspozícióban levő menedzserek és más vezető beosztásban levő személyek számára, akik leaderi és nem menedzseri (operatív mindennapos vezetői feladatok) pozíciót kell, hogy betöltsenek.

Tartalom:

 • Megengedő és korlátozó leadership stratégiák,
 • Konstruktív és védekező (passzív és agresszív) viselkedések
 • Szervezetre történő személyes hatásom

Megvalósítási alternatíva:
1 nap tréning a modellről, majd egyéni feldolgozás coaching alkalmakkal

Vezetői önismeret II. – The Leaders’ Journey

Vezetői önismeret – The Leaders’ Journey

A vezetés a hétköznapokban magányos műfaj – különösen felső szinten. A program résztvevői elmélyülésre, gondolkodásra, tisztázásra és feltöltődésre kapnak lehetőséget. Segítünk abban, hogy tisztán megfogalmazzák előző időszakuk vezetői és személyes tapasztalatait és felkészüljenek a következő időszakukra. A vezetői lét során időnként érdemes megállni és időt adni magunknak saját szerepünk tisztázására. Milyen értékek, alapelvek vezérelnek vezetőként? Mit jelent számomra vezetőnek lenni? Milyen példaképeim voltak, vannak? Mit tanultam a munkatársaimtól és mit lehet tőlem megtanulni? Melyek azok a képességeim, amikre leginkább támaszkodom, ez milyen előnyt és milyen kockázatot jelent számomra?  A résztvevők célokat tűznek ki a következő évekre és meghatározzák azt is, hogy hogyan tudják magukat segíteni ezek elérésében. Beszélünk arról, hogy a személyes értékeket, a vezetői identitást hogyan lehet a mindennapokban megélni és megmutatni.

Kinek ajánljuk programunkat?

Programunkat olyan vezetőknek ajánljuk, akik szeretnének kicsit megállni, hogy rendszerezzék és átgondolják vezetői mibenlétüket. A program sokat segít a friss vezetőknek is, akiket e program vezetői karrierjük tudatos építésével támogatja.

Tartalom:

 • Vezetői értékek, alapelvek
 • Önismeret – képességek, készségek, erősségek, fejlesztendők
 • Storytelling – meghatározó vezetői történetek
 • Célkitűzés, megvalósítási eszközök
 • Értékek, vezetői identitás beépítése a mindennapokba

Megvalósítási alternatíva:

 • Az alapprogram 3 nap, bentlakással + 1 alkalom követéssel
 • Az alapprogram 2 nap szűkített tematikával, bentlakással + 1 alkalom követéssel
 • Kiegészítésként 1-3 alkalom személyes coaching

Vezetésfejlesztés középvezetőknek

Vezetésfejlesztés középvezetőknek

A program gerincét 1-3 napos tréningblokkok alkotják, a végleges tartalma a fejlesztés lehetőségeitől függ.  Gyakori, hogy a legjobb szakember válik csoportvezetővé, sokszor a saját társai közül kiválasztva. Emiatt a középvezetők gyakran érzik magukat meghasonlott helyzetben. Fontos, hogy fokozatosan, a mindennapi feladatokra lefordítva erősödjenek meg vezetői működésükben. A program során a résztvevők megtanulják a szakmai vezetői, menedzseri és a leaderi feladataik közötti különbséget. Segítséget kapnak a vezetői eszköztáruk kialakításához saját csapatukra és felsőbb vezetőikre alkalmazva. A trénerek és/vagy vezetőtársaik segítségével visszajelzéseket kapnak saját vezetői működésükről. Konkrét helyzetekre, emberekre vonatkozó tippeket próbálnak ki. A program további előnye, hogy a résztvevő vezetők megismerik egymást, ezáltal egy gördülékenyebb együttműködés jön létre a különböző területek között.

Kinek ajánljuk programunkat?

Tapasztalattal rendelkező középvezetők és újonnan kinevezett vezetők számára.

Tartalom:

 • Önismeret, fejlődési célkitűzés, vezetői énkép
 • Teljesítményértékelés, fejlesztés, visszajelzés
 • Asszertív kommunikáció
 • Értekezletek vezetése, prezentáció
 • Motiváció, csapatépítés, bizalom erősítése
 • Vezetői stílus, delegálás és felhatalmazás
 • Személyes és szervezeti változások kezelése

Opcionális „több, mint tréning” eszközeink segítik a fejlesztések szervezeti szintű hasznosulását:

 • Átkötő feladatok a tréningek között
 • Mentorpárok kialakítása a résztvevők között
 • Felsővezetői találkozók
 • Segítség a felelősségi- és hatásköri tisztázásokhoz
 •    

 • Személyes coaching biztosítása
 • Vezetői/szervezeti kultúrafelmérés
 • Több csoport esetén közös események/tréningblokkok

Megvalósítási alternatíva:

 • Az alapprogram: 3 nap + előkészítés. A program fókusza a középvezetői szerep, a visszajelzés, motiváció-ösztönzés, kommunikációs stílusok.
 • All-inclusive program 12 nap (1 éves átfutással). Az éves fejlesztés során az összes fókuszterülettel dolgozunk, melyeket a Megbízóval pontosítunk

Teljesítménymenedzsment coaching eszközökkel

Teljesítménymenedzsment coaching eszközökkel

A program célja a coaching típusú célkitűzési és a teljesítményértékelési technikák megtanítása. Itt vannak azok a vezetői feladatok, amelyek leginkább igénylik ennek a stílusnak a sajátosságait: a közvetlenséget, a személyességet, a felhatalmazást, az egymásra való odafigyelést, a kényes kérdések konstruktív megbeszélését. A program során a résztvevők megismerik a vezetői direktség fokozatait, az utasítástól a meghallgatásig és a visszajelzések típusait és technikáit. Megtanulják lépésről-lépésre a coaching típusú célkitűzést és a teljesítményértékelő beszélgetés felépítését. Kérdezéstechnikákat sajátítanak el és megtapasztalják, hogy hogyan lehet fejlesztéssé alakítani a teljesítményértékelést. A program sok-sok gyakorlattal támogatja, hogy sajáttá váljon a coaching típusú nyelvezet.

Kinek ajánljuk programunkat?

Minden olyan vezetőnek, aki beosztott, vagy projektben hozzárendelt kollégákkal dolgozik.

Tartalom:

 • Utasítástól a meghallgatásig: a vezetői direktség fokozatai
 • Coaching típusú célkitűzés lépésről lépésre célkitűző sablon használatával
 • Milyen kérdezéstechnikával tudjuk a munkatársak megnyílását segíteni?
 • A gyors, „adhoc” visszajelzések típusai és technikái; tipikus hibák
 • Oké/Oké visszajelzés nehéz témáknál
 • Konstruktív teljesítményértékelés feltételei
 • Hogyan tudjuk fejlesztéssé alakítani a teljesítményértékelést?
 • Teljesítményértékelő beszélgetés felépítése lépésről lépésre

Megvalósítási alternatíva:

 • Az alapprogram 2×1 nap, közte átkötői feladattal
 • 1 nap szűkített tematikával
 • Blokkosított feldolgozás (5×3 óra)

Vezető, mint coach

Teljesítménymenedzsment coaching eszközökkel

A tréning várható eredményeként a vezetők nagyobb felelősséget vállalnak döntéseikért, jobban felvállalják érzéseiket és véleményüket. Tudatosan törekednek nyerő-nyerő helyzetek kialakítására a bizalom és a hosszú távú együttműködés megerősítése érdekében. Jobban tiszteletben tartják és elfogadják saját és mások érzéseit, jogait. Fejlődnek saját és mások érzéseinek és igényeinek hatékony kezelésében, megtanulják, hogyan lehetnek hatékonyan befolyással a saját életükre és más emberekre. Stressz kezelésük tudatosabb és hatékonyabb lesz. Elsajátítják a professzionális, empatikus meghallgatás készségtárát. Vezetői eszköztáruk bővül a vezetői coaching lehetőségeivel, fogásaival, annak érdekében, hogy a beosztottak fejlesztési folyamatát egy igényes, kölcsönös bizalmon, őszinteségen, elkötelezettségen és megosztott felelősségen alapuló utazássá tudják tenni, melynek célja a beosztotti, vezetői és üzleti célok elérése.

Kinek ajánljuk programunkat?

 • Új vezetők részére (új a vezető a csapatban, vagy a szervezetben)
 • Vezetők felé megváltozott elvárások esetén

Tartalom:

 • A hatékony önérvényesítés kommunikációs lépései. Empátia, aktív meghallgatás, értő figyelem
 • Saját érzéseim, igényeim és a másik viselkedése (Mit mond az objektív kamera?)
 • 4 fül modell
 • A visszajelzés adás és fogadás aranyszabályai
 • A coaching alkalmazásának lehetőségei, alkalmai és formái a vezetői munkában
 • GROW modell, a coaching folyamat lépései, technikái

Megvalósítási alternatíva:

 • Két nap követés nélkül
 • Két nap + 1 nap utókövetés csoportban
 • Két nap + 0,5 nap utókövetés csoportban
 • Két nap + 1 coaching alkalom egyénileg

Helyzetfüggő fejlesztő vezető

Helyzetfüggő fejlesztő vezető

A Blanchard-féle helyzetfüggő vezetési modellen alapuló képzés leginkább a vezető fejlesztői szerepét helyezi a fókuszba. Egy szervezetben nem ritkán tapasztalunk elakadásokat olyan vezetői helyzetekben, mint a gyengén teljesítők menedzselése, a kiemelkedő kollégák fejlesztése és motivációjának fenntartása; a kezdők pályára állítása és a tapasztaltak „gondozása.”

A tréning várható eredményeként a résztvevők megtanulják új készségeik segítségével hatékonyan megoldani a személyiségükből adódó nehéz helyzeteket és elkerülik a tipikus csapdahelyzeteket, hatékonyabban és tudatosabban fognak kommunikálni a szervezetben saját és csapatuk igényeiről. Mernek majd erőteljesen megfogalmazni elvárásokat, és időben meghozni vezetői döntéseket. Képessé válnak a gyenge teljesítmény, illetve a teljesítmény visszaesés hátterének feltárására és kezelésére. Tudatosan törekednek majd a kiemelkedő teljesítményű kollégák motivációjának, elkötelezettségének fenntartására és további fejlődési lehetőségekkel történő megkínálására. Megtanulják, hogy mi a teendő a kezdőkkel, tapasztaltakkal, régiekkel, elfásultakkal, elégedetlenekkel, kihíváskeresőkkel és változni nem akarókkal. Képessé válnak a hatékony teljesítményfejlesztésre, visszajelzés adásra, a csapat bevonására mások fejlesztésébe.

Kinek ajánljuk programunkat?

 • Kezdő, vagy tapasztalt vezetők
 • Projektvezetők
 • Egyes kollégákkal kapcsolatban elakadt vezetők

Tartalom:

 • A vezető felelőssége mások és saját fejlesztésében (Esettanulmány- videó megbeszélés)
 • A helyzetfüggő vezető 3 alapkészsége
 • A különböző fejlettségi szintek diagnózisa, tulajdonságai és szükségletei, tipikus csapdák
 • A 4 vezetési stílus beazonosítása és illesztése a fejlettségi szintekhez.
 • Hatékony vezetési stílus, csapdák, tipikus vetési hibák (gyakorlat, szerepjáték)
 • Hatékony kommunikáció fejlesztési helyzetekben

Megvalósítási alternatíva:

 • 2 napos alapprogram csoportos utókövetéssel (csoportonként 1 nap)
 • 2 napos alapprogram egyéni utókövetéssel (60 perces konzultációs lehetőség egyeztetett időpontban)

Virtuális csapatok vezetése

Virtuális csapatok vezetése

A virtuális együttműködés program hangsúlyt helyez arra, hogy megismertesse a résztvevőkkel a hatékony virtuális csoportműködés kritériumait, azokat a jellemzőket, amikben a személyes és a virtuális működés eltér egymástól. A program résztvevői gyakorolják, hogy a virtuális kapcsolatban hogyan használhatók a meglévő kommunikációs csatornák, milyen jelekre érdemes figyelni a meta-kommunikációban. A program része a szervezetben alkalmazott virtuális technológiák lehetőségeinek feltárása, gyakorlása.

Kinek ajánljuk programunkat?

Virtuális csapatok vezetőinek

Tartalom:

 • Bizalom és elkötelezettség kialakítása a virtuális térben kommunikáció, motiválás és konfliktuskezelés a „távolból”
 • Csapatszellem és az informális kapcsolódások erősítése virtuálisan
 • Döntéshozatal kérdései
 • Nyelvi és kulturális különbségek kezelése
 • Időzónák és mentális állapot

Megvalósítási alternatíva:

A „Virtuális csapatok vezetése – A virtuális munkavégzés kihívásai vezetői szemmel” tréning 4-8 óra. 4 órában a sajátosságokkal, vezetői eszköztárral tudunk foglalkozni, további 4 órában a virtuális kommunikáció sajátosságaival, saját élménnyel, megtapasztalással egybekötve.

Virtuális facilitálás

Virtuális facilitálás

A vezetők és sok esetben a munkatársak gyakran kerülnek abba a helyzetbe, hogy virtuális megbeszéléseket, tudásmegosztást kell, hogy tartsanak. A tréning ebben kíván számukra segítséget nyújtani, azáltal, hogy a program során a résztvevők megismerik és megtanulják hogyan lehet megnyerni a hallgatóság figyelmét és aktív részvételét online környezetben, milyen legjobb gyakorlatok vannak az online facilitálásra és mik a virtualitás buktatói.  Megtanulunk felkészülni egy online megbeszélésre, a résztvevők kapnak egy interaktív eszköztárat, amivel hatékonyan tudnak majd gyakorlatokat levezetni online, és megismerkedünk az eredményes online facilitáláshoz szükséges készségekkel.

A tréningen a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy kipróbálhassák magukat egy rövid online facilitálás keretében és biztonságos környezetben visszajelzést kapjanak virtuális facilitálási készségeikről.

Kinek ajánljuk programunkat?

Azoknak, akiknek munkájuk során rendszeresen kell virtuális megbeszéléseket tartaniuk.

Tartalom:

 • Virtuális facilitálás eszköztára
 • Online facilitáláshoz szükséges készségek
 • Legjobb gyakorlatok
 • Gyakorlás élesben visszajelzéssel

Megvalósítási alternatíva:

A tréning 3 db. 60 perces és 1 db. 75-130 perces online tréningből áll. A 4. blokk időtartama a résztvevők számától függ.  A négy modult célszerű különböző napokra tenni.

Vezetői döntéshozatal – döntési készségfejlesztés

Vezetői döntéshozatal – döntési készségfejlesztés

A program célja, hogy a vezetők magabiztosan és megfontoltan tudjanak dönteni az olyan helyzetekben, amikor nem egyértelmű, hogy mi a jó választás. Foglalkozunk a helyzetértékelés javításával olyan esetekben, amikor a döntésnél hangsúlyos szerepet kap az intuíció vagy az érzelmek. A módszertanunkban a kognitív pszichológia eszközeit használjuk és a Nobel díjas D. Kahneman eredményeire építünk. A második kérdéskör, amivel foglalkozunk, az a döntési játszmák területe. Amikor több szereplő is érintett egy-egy kérdésben és a döntéseik egymástól is függenek, sokszor észrevétlenül olyan érdekstruktúrákat teremtünk vezetőként, ahol a szereplők racionális döntései összességében nem vezetnek a szervezet számára is optimális helyzethez. Az elméleti háttér a játékelmélet, de a programban vállalati esettanulmányokkal dolgozunk. A harmadik terület a bizonytalan helyzetben való döntéseket segítő eszközök használatával foglalkozik. Itt ahhoz adunk támogatást, hogy a vezetők megtalálják a legjobb cselekvési stratégiát amikor bizonytalan, hogyan alakul a jövő.

Kinek ajánljuk programunkat?

 • Felsővezetők
 • Középvezetők
 • Döntéselőkészítő, döntéselőkészítésben résztvevő munkatársak

Tartalom:

 • Helyzetértékelés fejlesztése a kognitív pszichológia eszközeivel
 • Döntési játszmák tanulságai és döntési stratégiák
 • Szcenáriók alkalmazása a jó cselekvési stratégia kidolgozásához

Megvalósítási alternatíva:

 • 2 napos alapprogram a három területtel
 • 2 napos alapprogram fókuszált területtel
 • 1 napos alapprogram fókuszált területtel szűkített tematikával
 • Lunch and learn 5 alkalom, alkalmanként 2,5 óra

Hatékony csapatvezető

Hatékony csapatvezető

A hatékony közös vállalati tevékenység alapja a megfelelő munkahelyi csapat. A sikeres és eredményes csapatmunka előfeltétele, hogy a csapat céljai és folyamatai ismertek és mindenki által elfogadottak legyenek, és a csapatvezető jó kapcsolatok alakítson ki és tartson fenn a csapatban.  Ez a tréningünk a nehéz vezetői helyzetek kezelésére készíti fel a csapatvezetőket.

A tréning során a résztvevők megismerkednek a csapat fejlődés szükséges állomásaival és szükséges vezetői beavatkozásokkal K. Blanchard modellje alapján. Megtanulnak egyénben, illetve csapatban gondolkodni vezetőként, megismerkednek a csapat típusokkal, Belbin csapatszerepeivel. A program megismertet a csapat teljesítménymenedzsment eszközeivel, a csapat diszfunkciók beazonosításával és kezelésével, eszköztárat ad a csapatkohézió és a csapat felelősség erősítésére.

Kinek ajánljuk programunkat?

Csapatvezetőknek vagy leendő csapatvezetőknek beleértve a virtuális, a mátrix és a projekt csapatok vezetőit is.

Tartalom:

 • Egyénben, illetve csapatban gondolkodás vezetőként
 • Csoport vagy csapat
 • Csapat típusok
 • A csapat fejlődés szükséges állomásai és szükséges vezetői beavatkozások K. Blanchard modellje alapján
 • Belbin csapatszerepei (funkcionális és személyiségből adódó szerepek, különbözőségek erőforrásként történő kezelése a csapatban)
 • Teljesítménymenedzsment csapatban
 • Csapat diszfunkciók beazonosítása és kezelése
 • Csapatkohézió, felelősség erősítésének eszköztára

Megvalósítási alternatíva:

 • Két nap követés nélkül
 • Két nap 1 napos utókövetéssel
Scroll to Top