Önismeret fejlesztése

{row}

Önmagunk megismerése a legjobb befektetés. Ezen a tréningen nemzetközileg is bevizsgált, pszichológiailag meglapozott, a mindennapi életben is jól használható támpontokat adó személyiségtipológiák valamelyikére építjük programunkat (DISC, LSI, MBTI, Profiles).
A tréningen megismerjük saját személyiségtípusunkat és a többi típus sajátosságait. Ezt sok példán, gyakorlaton és beszélgetésen keresztül dolgozzuk fel. Ezek hol felszabadító, vidám, hol elgondolkodtató felismeréseket eredményeznek. A résztvevőknek nő az önbecsülése saját maga iránt és emellett megtanulják jobban elfogadni mások másfajta viselkedésének sajátosságait. A kiválasztott eszköztől függően előre kitöltött elemzés alapján vagy helyben kitöltött teszt segítségével kapunk választ mindennapi viselkedésünk fő kérdéseire.

Kinek ajánljuk?

 • Bármilyen céges csapatnak, ahol fontos az érett együttműködés, kommunikáció
 • Közös munkacsoportoknak csapatépítő programként
 • Vezetői programok részeként

Tartalom

 • Milyennek látjuk magunkat és milyennek látnak mások?
 • Milyen helyzetek energizálnak és mik fárasztanak?
 • Mik a tipikus konfliktushelyzeteink és jellemzően hogyan oldjuk meg őket?
 • Hogyan viselkedünk stressz hatása alatt; hogyan tudjuk kezelni azt?
 • Milyen munkakörök, tevékenységek a nekünk valók és miket kerüljünk?
 • Csapatban mik a várható erősségeink?

 

Megvalósítási alternatíva

 • Legkisebb egység: 4 óra (önállóan vagy egyéb program részeként)
 • Mély verzió: 2 napos program + 1-3 alkalom követése a változásoknak
 • Kombinált verzió: 2 napos alapprogram csapatépítő elemekkel

{/row}

Döntési készségek fejlesztése

{row}

A döntéskészség fejlesztő programunk három kérdéskörre fókuszál. Az első a helyzetértékelés javítása olyan esetekben amikor a döntésnél hangsúlyos szerepet kapnak az intuíció vagy az érzelmek. A módszertanunk a kognitív pszichológia eszközeit használja és a témában Nobel díjas D. Kahneman eredményeire épít. A második kérdéskör a döntési játszmák területe, amikor több szereplő is érintett egy-egy kérdésben és a döntéseik egymástól is függenek. Vezetőként az ember sokszor észrevétlenül olyan érdekstruktúrákat is teremt, ahol a szereplők racionális döntései összességében nem vezetnek a szervezet számára is optimális helyzethez. Az elméleti háttér a játékelmélet, de a programban vállalati esettanulmányokkal dolgozunk. A harmadik területet a bizonytalan helyzetben való döntéseket segítő eszközök használatával foglalkozik, mint a szcenáriók használata és a kölcsönhatás elemzés.

Kinek ajánljuk?

 • Vezetőknek, akiknek gyakran kell információhiányos helyzetben dönteni
 • Projektvezetőknek és értekezletvezetőknek, akiknek fontos megérteni mások döntéshozatali módját
 • Szemléletformálásként elemzéssel foglalkozó szakembereknek, hogy mélyebben megértsék a racionális döntéshozatal lehetőségeit és korlátait.

Tartalom

 • Helyzetértékelés
 • Döntést torzító körülmények
 • Döntési játszmák
 • Döntést segítő eszközök (szcenáriók, kölcsönhatás elemzés stb.)

 

Megvalósítási alternatíva

 • 2 napos alapprogram a három területtel
 • 1 napos alapprogram fókuszált területtel
 • Lunch and learn 5 alkalom, alkalmanként 2,5 óra

{/row}

Asszertivitás és asszertív kommunikáció

{row}

Az asszertivitás tanulható, fejleszthető, elsajátítása a minőségi együttműködés alapja. A programon a résztvevő képes lesz ötleteit, véleményét asszertívan megfogalmazni. Felismeri azt, amikor egy-egy helyzetben alárendelődő, vagy agresszív viselkedéseket követ. Képes lesz a különböző minták között változtatni. Kipróbálja, hogy a nehéz helyzetekben milyen kommunikációs stílusban tud meggyőzően fellépni. Megtapasztalja a különböző kultúrák kommunikációs jellegzetességeit.

Kinek ajánljuk?

 • Vezetőknek
 • Csapatoknak
 • Projekttagoknak

Tartalom

 • Teszt – mennyire tudok asszertíven működni?
 • Értő, aktív hallgatás
 • Agresszió kezelése: hogyan erősíthetem a kapcsolatot érdekütköző helyzetekben?
 • Nemet mondás, visszautasítás
 • Hatásos kérés; a visszautasítás kezelése

 

Megvalósítási alternatíva

 • 2 napos alapprogram
 • 1 napos program és követő 2x fél nap

{/row}

Asszertív ügyfél- és panaszkezelés tréning

{row}

Asszertív ügyfél- és panaszkezelés tréning résztvevői elsajátítják a hatékony panaszkezelés lépéseit és szemléletét, fejlődnek az ügyfél igényeinek kiderítésében, és az igényekre való sikeres megoldások bemutatásában. Eseteik feldolgozása során megváltozik a hozzáállásuk, viszonyuk az ügyfelekhez, azok panaszaihoz. Képessé válnak arra, hogy cégük érdekeit is asszertíven képviselve úgy tudják hatékonyan kezelni telefonon, személyesen vagy éppen e-mailben a hozzájuk forduló különböző típusú ügyfeleket, hogy azok lojalitása, ügyfél-elégedettsége növekedjen; az ügyfélszolgálati munkatársak saját napi stressze pedig csökkenjen.
Képessé válnak arra, hogy empatikusan, személyre szólóan és kezdeményezően reagáljanak a hozzájuk forduló ügyfelek problémáira, hozzájáruljanak és nyomon kövessék a problémák megoldását.

Kinek ajánljuk?

 • Ügyfélszolgálati munkatársaknak, akik panaszkezeléssel foglalkoznak
 • Belső szolgáltatóknak

Tartalom

 • Asszertív viselkedésmód az ügyfelekkel
 • Gyors, hatékony, igényközpontú információszerzés.
 • Ügyfél elégedettség és elégedetlenség. Az ügyfél panasz, mint esély. Igazságpillanatok.
 • Nyerőnyerő helyzetek kialakítására a bizalom és a hosszú távú együttműködés kialakítása érdekében.

 

Megvalósítási alternatíva

 • 2 napos alapprogram követés nélkül
 • 2 napos alapprogram fél napos vagy egy napos utókövetéssel, ahol tapasztalatcsere és saját esetek feldolgozása (szerepjáték) történik

{/row}

Konfliktus kezelési tréningprogram

{row}

A program során a résztvevők megismerik a konfliktus típusokat és a konfliktust megelőző tevékenységeket. Megtanulják a konfliktusokat tipizálni és a megfelelő helyen, időben, a megfelelő személyekkel, a megfelelő technikákkal kezelni azokat. Fejlődnek a különböző típusú munkatársakkal való hatékony együttműködés és kommunikáció kialakításában és megtanulják kezelni a konfliktussal járó érzelmi viharokat.

Kinek ajánljuk?

 • Vezetőknek
 • Csapatoknak
 • Projekttagoknak

Tartalom

 • Thomas-Kilman kérdőív
 • Konfliktus típusok: értékkonfliktus, strukturális konfliktus, érdekkonfliktus, személyközi konfliktus, információs konfliktus
 • Konfliktus a csoportban – szituációs játék vagy konkrét konfliktus feldolgozása
 • Befolyásolás: méltányosan céltudatos, passzív, rejtett agresszív és nyíltan agresszív viselkedés
 • Kommunikációs technikák konfliktusok során, asszertivitás
 • Konfliktusok érzelmi oldala – a bennünk élő csimpánz
 • Coaching keretek között a résztvevők konfliktus helyzeteinek feldolgozása

 

Megvalósítási alternatíva

 • 2 napos program
 • 1+1 napos program

{/row}

Érzelmi intelligencia fejlesztés

{row}

Az érzelmi intelligencia fogalma eredetileg Daniel Goleman nevéhez kötődik, aki az EQ 5 dimenzióját határozta meg. A tréning fő célkitűzése ennek az 5 tényezőnek a részletes megismertetése a résztvevőkkel elméleti blokkokon, konkrét példákon, film részleteken és helyzet gyakorlatokon keresztül. A program során a résztvevők megismerkednek az érzelmi intelligencia fogalmával és jelentőségével a mindennapjaik és a munkájuk során. Visszajelzést kapnak saját érzelmi intelligenciájukról, megtanulják helyesen felmérni mások és a saját érzelmi állapotukat. Megtanulhatják saját és munkatársaik problémáinak más aspektusból való megközelítését és kezelését. Eddig kevésbé eredményes viselkedési mintáikat felismerhetik és kialakíthatnak új, hatásosabb válaszokat. Eszközöket, módszereket kapnak, amikkel a tréning után egyénileg tovább gyakorolható az érzelmi intelligencia fejlesztése.
Vezető résztvevők esetén a vezetők a fent leírtakon kívül képesek lesznek a vezetői identitásuk különböző aspektusainak megerősítésére és egy olyan eszköztár kidolgozására, amellyel a dolgozói elégedettséget és elkötelezettséget növelhetik.

Kinek ajánljuk?

A program valamennyi munkatársi szintnek ajánlott. Arra is van lehetőség, hogy a program a csak vezetői kört célozzon meg. Ebben az esetben bizonyos vezetői témákkal a program kiegészíthető.

Tartalom

 • Mi az előnye az érzelmi intelligenciának? Hogyan hat a teljesítményre, a vezetői gyakorlatra, a tanulásra és a döntéshozatalra?
 • Az érzelmi intelligencia 5 tényezőjének erősítése – Daniel Goleman modell: Éntudatosság, Önszabályozás, Motiváció, Empátia, Társas készségek
 • Eszközök és módszerek megismerése, begyakorlása egyéni feladatokon és szituációs gyakorlatokon keresztül az 5 tényező fejlesztésére
 • Opcionális: az Insight Érzelmi Intelligencia Kérdőíve

 

Megvalósítási alternatíva

 • 2 napos program
 • 2 napos program fél napos team coaching utókövető programmal
 • 1,5 napos program fél napos team coaching utókövető programmal

{/row}

Scroll to Top