Coaching

COACHING

A coaching során kitűzött célok rendkívül széles spektrumot ölelhetnek fel: egy konkrét döntés meghozatalának segítése éppúgy lehet a coaching célja, mint egy kompetencia fejlesztése, egy probléma megoldása, a sikeres működés fenntartása vagy fokozása, új helyzetben helytállás. A coaching során minden azért történik, hogy az ügyfelünk sikeresen elérje célját.  A célt az ügyfél határozza meg, a cél elérésének módjában pedig a coach segítségével az ügyfél. Üzleti, szervezeti és vezetői kérdésekben tapasztalt, magasan képzett coachként széles eszköztárral dolgozunk.

Mintaprojekt

Egy coaching folyamat során segítettünk megérteni és megoldani ügyfelünk helyzetét, olyan mélységben foglalkozva a probléma gyökereivel, ahogy az a kliens számára szükséges és elfogadható volt. Kérdésekkel, adekvát modellekkel, változási támogatással segítettük a célkitűzés felé. A coaching során bekövetkező változások két szinten történnek meg: egyfelől magában a megcélzott viselkedésben, másfelől az ügyfél önfejlesztési képességeiben.

Scroll to Top