Változásmenedzsment tréning személyes és szervezeti szinten

{row}

Ma, amikor a változások egymást érik, a változásmenedzsment tudás alapvető. A program célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel megerősítve támaszkodni tudjanak eddigi tapasztalataikra és még tudatosabban tudják kezelni a szükségszerűen bekövetkező nehezebb időszakokat.

A tréningen a résztvevők megértik a változások tipikus dinamikáját a teljesítmény, a hangulat, a támogatás szempontjából és annak emberi vonatkozásait. Megértik és kezelni tudják a változások hátterében meghúzódó egyéni- és csoportszintű dinamikákat, megértik a munkatársak reakcióit. Elsajátítják a változások menedzselésének fő eszközeit, gyakorolják a hatásos változás kommunikációt. Képessé válnak előre felismerni a nehéz helyzeteket és tudatosan előre felkészülni azok kezelésére. A tréning során lehetőségük van gyakorolni a változási folyamatok, projektek sikeres menedzseléséhez szükséges készségeket.

Kinek ajánljuk?

 • Változásokban érintettek munkatársak részére
 • Vezetők számára
 • Nagyobb szervezeti változás során a munkatársak szélesebb körében

 

Tartalom

 • Változások tipikus görbéje teljesítmény, hangulat, támogatás szempontjából
 • Változásban betöltött tipikus szerepek a kockázati és újítási hajlandóság szempontjából
 • Az üzleti és személyes miért-mit-hogyan kérdések megválaszolása
 • Személyiségtípusok és változáshoz való viszony
 • Változással járó érzelmi, gondolati, fizikai tüntetek
 • Technikák, amikkel a változások céljai, akadályai és lehetőségei jól feltérképezhetők (pl. Start-Stop-Keep; Erőtér-elemzés, 5EL modell)
 • Kommunikáció a változás 4 szakaszában
 • Tipikus szervezeti változások és kezelésüknek különbözősége
 • A csapat megélése: a csapatépítés fő szakaszai, biztonság és bizalom építés

 

Megvalósítási alternatíva

 • 3 napos alapprogram
 • 2 napos alapprogram szűkített tematikával
 • 2 napos alapprogram szűkített tematikával + konkrét változási helyzet feldolgozása követéssel

{/row}

Szervezeti értekezletek moderálása, facilitálása

{row}

Számos helyzet van, amikor a hatékonyság érdekében érdemes külső értekezlet levezető szakembert igénybe venni. A moderátor mindenkori feladata, hogy a megbízó/csoport által kitűzött cél mentén, a csoportkapcsolatok, a téma és a keretek figyelembe vételével megtervezze és levezesse a megbeszélést. A moderátornak nem szükséges érteni az értekezlet tartalmát, hiszen szerepéből fakadóan nem vesz részt a tartalmi gondolkozásban. Moderálás tárházunk széles. Tartalomtól, létszámtól, a csoport korábbi tapasztalataitól függ, hogy tanácsadóink milyen moderációs technikával dolgoznak. Nagy hangsúlyt fektetünk az értekezlet alapos megtervezése, a Megbízóval történő többkörös egyeztetésre. Figyelünk a bevonásra, jól tudjuk kezelni az ellenállást, a visszahúzódó résztvevőket. Nagy figyelemmel vagyunk arra, hogy biztonságot teremtsünk. Sok éves tapasztalatunk alapján jól kezeljük az időt, ha szükséges, igen gyorsan újratervezzük a programot. Igény szerint az emlékeztetőt is elkészítjük.

Kinek ajánljuk?

Olyan esetekben ajánljuk, amikor fontos, hogy semleges legyen a levezető személye. Hasznos akkor is, amikor a csoport minden tagjának fontos résztvevői szerepe van, így nehéz a résztvevői és levezetői szerepek között ugrálni.
Segítséget jelent akkor is, ha a csoporttagok nem ismerik a facilitáláshoz szükséges kompetenciákat
Hatékony megoldás, ha a csoport szűk határidővel dolgozik és fontos a hatékony és célorientált működés
Jó megoldás amikor a csoportban olyan érdekellentétek, feszültségek vannak, melyek kezelését nem tudják felvállalni és fontos, hogy a csoport szembesüljön nehéz kérdésekkel

 

Tartalom

Az alábbi moderálási technikákat használjuk:

 • Future Search
 • Open Space
 • Az üzleti és személyes miért-mit-hogyan kérdések megválaszolása
 • Struktúrált nagycsoportos technikák
 • Appreciative Inquiry
 • Grafikus jegyzetelés és moderálás

 

Megvalósítási alternatíva

 • 2 órástól a több napos programokig

{/row}

Projektkultúra fejlesztés

{row}

A projektek a szervezet megújítói: a változások, új szervezeti eredmények motorjai. Sikerük sok emberen múlik – aki elindítja, aki összehangolja, aki szakmailag hozzájárul, vagy aki az embereket biztosítja.
A projektkultúra fejlesztési folyamatot egy diagnózissal indítjuk, amely egyéni és csoportos interjúkból, rövid kérdőíves diagnózisból áll. A fejlesztési folyamatot ennek eredményei alapján határozzuk meg, ahol változatos eszköztárral, workshopokkal, tréningekkel és a klasszikus tanácsadói eszköztárral dolgozunk a projektmunka hatékonyságának növelésén.

Kinek ajánljuk?

Olyan szervezetek részére, ahol kritikus a projektekben, programokban való hatékony munka, ahol a jól összehangolt projektek feltételei az innovációnak, fejlődésnek.

 

Tartalom

 • Széles körű alapképzés (1-2 napos projektmenedzsment képzések)
 • Fejlesztési workshopok (projekt tagok + projekt vezetők + projekt iroda + szponzor)
 • On-the-job támogatott tanulási időszak (projekt iroda támogatása, action learning csoport) a projektfejlesztések használatáról
 • Projekt vitalitás és megerősítés
 • Fél napos tematikus projekt szemináriumok

 

Megvalósítási alternatíva

A projektkultúra diagnózis eredményeinek függvényében csak az egyes tartalmi elemek, vagy azok kombinációinak megvalósítása.

{/row}

Projektmenedzsment képzések

{row}

Minden szervezet másképp menedzseli projektjeit, ezért a tréning céljait és a tematikát a résztvevői igények és a projektdiagnózis alapján alakítjuk ki a Megbízóval együtt. A projektmenedzsment képzéseinken a tapasztalati tanulásra helyezzük a hangsúlyt valós, vagy mintaprojekt használatával, kiscsoportos és egyéni munka alkalmazásával. A projektek megakadását szervezetenként más és más tényezők okozzák ezért a képzéseinken az adott szervezet projektjeinek problémáira fókuszálunk. Hangsúlyt helyezünk a szervezeti és személyes konfliktusok megelőzésének és kezelésének eszközeire, mivel tapasztalatunk szerint a projektek a konfliktusok folyamatos forrásai. Azt tesszük, amit tanítunk: a fejlesztési folyamatot projektként kezeljük. Gyakorlatban bizonyított módszertanunk a Project Management Institute (US) által kiadott és karbantartott „A Guide to the Project Management Body of Knowledge”.

Kinek ajánljuk?

Projekt menedzsment képzéseinket különböző tudású és tapasztalati szinten lévő csoportoknak kínáljuk. Tipikus célcsoportok például a projektvezetők, a projekt kulcsemberei, a projekt megbízók /szponzorok és a teljes projekt csapat.

 

Tartalom

 • Mikor indítsunk projektet? Projektek szervezeti és stratégiai illeszkedése
 • Projekt definiálása: igényektől a célrendszerig – hogyan építsük fel?
 • Projekt szervezet (szerepkörök)
 • Projekt tervezés gyakorlati teendői
 • Kockázatok menedzselése: kategorizálás, kezelési technikák
 • Kommunikációs feladatok és technikák
 • Konfliktusok a projektekben és a projektek körül
 • Megvalósítás követése, ellenőrzése; változáskezelés, riporting
 • Projektek értékelése
 • Projektvezetői készségek (motiváció, visszajelzés, döntéshozatal, kommunikáció)

 

Megvalósítási alternatíva

A projektmenedzsment programok kidolgozása mindig egyedi igényekre reflektál, azért számos alternatívára van lehetőség. Tudás és tapasztalati szint alapján tartunk alapozó programokat, illetve egy-egy projektmenedzsment témában mélyítő képzéseket.
Projektmenedzsment alapozó program utánkövetéssel (fél napos, 2 napos vagy 2+2 napos)
1 vagy 2 napos mélyítő képzés egy témában

{/row}

Projekt coaching

{row}

Projekt coachinggal stratégiai projekteket támogatunk egyéni vagy csoportos fejlesztés formájában. Utóbbi esetben a coach nemcsak a projektvezetőt, vagy a változás menedzsert, hanem a teljes projekt csapatot támogatja szakértelmével, visszajelzéseivel, intervencióival. Az egyéni fejlesztés kiváló lehetőség arra, hogy egy-egy projektvezetőt, változásmenedzsert személyre szabottan fejlesszünk a projektvezetői szerepében. Egyéni projekt coachingot igénylő helyzet még, ha egy szervezet életében olyan komplexitású vagy fontosságú projekt kerül elindításra, amelynek sikerességét növeli, ha a projektvezető vagy a projekt kulcsemberei egyéni coaching támogatást kapnak.

Kinek ajánljuk?

 • Kiemelt projektek vezetőinek
 • Projekt iroda vezetőjének
 • Változásmenedzsereknek

 

Tartalom

 • 3-10 alkalmas projekt coaching (60-120 perc alkalmanként)
 • 2-3 hetente fél napos projekt team coaching a projekt időtartamára

 

Megvalósítási alternatíva

A projektmenedzsment programok kidolgozása mindig egyedi igényekre reflektál, azért számos alternatívára van lehetőség. Tudás és tapasztalati szint alapján tartunk alapozó programokat, illetve egy-egy projektmenedzsment témában mélyítő képzéseket.
Projektmenedzsment alapozó program utánkövetéssel (fél napos, 2 napos vagy 2+2 napos)
1 vagy 2 napos mélyítő képzés egy témában

{/row}

Scroll to Top