…és akkor mi fog történni a team coaching ülés alatt?

 

Gyakran kérdezik a leendő team coaching résztvevőink, hogy mi fog történni egy team coaching ülésen. A kérdést nem könnyű megválaszolni, hiszen ebben a műfajban azzal dolgozunk, ami ott és akkor a teremben megjelenik. Így a fenti kérdésre sem tudunk pontos választ adni, legfeljebb annyit, hogy „a csapat majd dolgozik a számára fontos témán, a team coachok pedig megfigyelnek és interveniálnak”.

No, ilyenkor szokott felszaladni a kérdező szemöldöke, és felteszi az egyetlen adekvát kérdést: „Interveniálnak? Az meg mi a szösz?”

A team coach egyik legfontosabb eszköze az intervenció, ami beavatkozást jelent. Amikor a csapat dolgozik egy számára fontos témán, a team coach több szinten is figyeli a folyamatot (azaz a beszélgetést). Figyeli a csapattagok közötti kommunikációs mintákat, figyeli a felmerült témákat, figyeli a reakciókat és a tagok viselkedését egyéni és csoportszinten. Amikor azt érzékeli, hogy valami fontos dolog jelenik meg a beszélgetés során: lehet ez a csapat erőssége vagy akár valamilyen diszfunkció, akkor megállítja a folyamatot, és kihangosítja a megfigyelt jelenséget.

Ez a megfigyelt diszfunkció lehet egy elcsúszó kommunikáció (pld. amikor a felek nem arra válaszolnak, ami valójában elhangzott, vagy nem várják meg, amíg a másik elmondja a véleményét, sorozatosan közbevágnak) lehet egy ingerült vitába torkolló beszélgetés, ahol már senki sem figyel a másikra, de lehet akár olyan csoportjelenség is, mint a feszült csend vagy egy fontos téma szisztematikus elkerülése viccel vagy kevésbé fontos témák bedobálásával. De ugyanígy azonosítjuk és megnevezzük azt is, ami jól működik a csapatban, hiszen ezeket a mintákat erősíteni, fejleszteni akarjuk.

Ahogy a megfigyelés is több szinten zajlik, úgy az intervenció is több szintű tud lenni. Team coachként a rendszernek 4 szintjén tudunk beavatkozni, persze célunktól függően eltérő mértékben interveniálunk az egyes szinteken. De előbb a szintekről:

  • Intraperszonális, azaz az egyén szintjén: ilyenkor egy csapattagra fókuszál a beavatkozásunk. Az egyénnel foglalkozunk és az ő személyes megéléseivel, tapasztalásaival. Például valaki nagyon csendes egy csoportban, nem szól a témákhoz, akár ki is fejezi ezzel kapcsolatos nehézségeit. Ilyenkor megvizsgáljuk mitől fél itt és most a csoportban? Mitől nehéz megosztania a véleményét? Amikor egyéni szinten avatkozunk be, akkor célunk, hogy támogassuk az egyén tudatosságát, energizáltságát stb. és ezáltal elősegítsük kapcsolódását saját magához, ami majd segíti kapcsolódni a többiekhez is. Bár egyéni a fókusz, mégis, itt is azt keressük, hogy milyen kapcsolódása van ennek az egyéni jelenségnek a csoport működéséhez.

  • Interperszonális szinten: Olyan dinamikákat értünk ezalatt, ami 2 személy vagy egy személy és egy alcsoport / teljes csoport között zajlik. Például a csoport egyetlen férfitagját kérdezzük arról, hogy milyen neki egyedüli férfiként lenni ebben a csoportban vagy két csoporttag kapcsán feltárjuk, hogy mindketten tartanak a másiktól és nehéz őszintének lenniük egymással. Amikor ezen a szinten dolgozunk, team coachként olyan beavatkozást eszközlünk, amivel erősítsük a határokat és a kapcsolódást két ember vagy egy ember és a csoport között.

  • Alcsoport szinten: a rendszer olyan dinamikáiról beszélünk, amelyek jellemzően alcsoportokhoz / klikkekhez tartoznak. Például a csapatban vannak üzleti team tagjai és ott vannak a támogató terület (pl. HR, beszerzés, pénzügy stb.) képviselői is. A team coach például beavatkozhat azzal, hogy megkéri a csapattagokat, hogy ebből az aspektusból nézzenek rá a csoportban tanúsított kezdeményezőkészségükről, kockázatvállalásukról. Ezen a szinten az alrendszerek jobb kapcsolódásán, a megértés és elfogadás erősítésén, elvárások tisztázásán dolgozunk.

  • Teljes csoport szintjén: a csoport egészét érintő jellegzetességek, dinamikák kapcsán is kezdeményezhet intervenciót a coach. Például felhívja a figyelmet arra, hogy amikor felmerül egy kérdés, mindenki a vezetőre szegezi a tekintetét, mintha azt várnák, hogy előbb ő mondjon véleményt vagy a csapattagok látványosan elkezdenek mocorogni, telefont nézegetni, amikor egy adott téma felmerül.

Amikor a team coach dolgozik, azt figyeli, hol van a rendszerben elegendő energia ahhoz, hogy ott dolgozni lehessen, ugyanakkor a munkát team coachként is minden szinten végeznünk kell, hogy maximalizáljuk a tanulást/növekedést a csoportban. Team coachként elsődleges feladatunk a csapat egészséges működésének erősítése, így többségében csoport vagy alcsoport szinten interveniálunk. Persze team coachok között is van különbség, hiszen az a team coach, aki sokat dolgozik egyéni szinten (pl. egyéni coachingban vagy terápiában) gyakrabban nyúlhat egyéni szintű intervencióhoz, míg az, aki inkább csoportokkal dolgozik, neki nagyobb vonzódása lehet csoportszinten beavatkozni. Tipikus az is, hogy ugyanaz a csoportjelenség párhuzamosan megjelenik különböző szinteken is. A team coach dönt arról, hol látja a beavatkozást a legfontosabbnak, de bármelyik szinten való beavatkozás ugyanolyan jó és eredményes lehet. Sok úton juthatunk el ugyanahhoz a megoldáshoz. A lényeg, hogy növeljük a csoport tudatosságát, választási lehetőségeit, kapcsolódását a különböző szinteken.

Például, ha valaki elsírja magát egy team coaching ülés alatt, a team coach több síkon is beavatkozhat:

  • foglalkozhatunk egyéni szinten az ő sírásával, de

  • megkérdezheti a team coach, akar-e valakinek mondani valamit itt a teremben, (interperszonális szint), vagy

  • mondhatja azt is, azon gondolkodom, vajon ez a csoport elég biztonságos-e a síráshoz (csoportszint)

Fontos, hogy a csoportot segíteni kell abban, hogy az egyéni vagy páros helyzeteket átfordítsuk csoportszintű jelenséggé. Ez két szempontból is fontos: egyrészt alapvetően arra szerződtünk, hogy a csapat egészét fejlesszük, másrészt az egyéni vagy páros szinten megjelenő témák sosem elszigetelt jelenségek. Jellemzően a csapat számára is fontos témákat jelenítenek meg. Például valaki a sikerről és kudarcról kezd el beszélni, akkor jó eséllyel ez egy fontos téma csoportszinten is. Így az egyéni vagy páros szinten végzett munka erősítheti ennek felszínre kerülését, integrálódását csoportszinten is.

Bármelyik szinten is dolgozunk, az segíti a növekedést/fejlődést minden másik szinten. És ez fordítva is igaz, ha nem szentelünk figyelmet valamelyik szintnek, akkor korlátozzuk a tanulást egyéb szinteken.

Kun Andrea, kun.andrea@ascon.hu

Felhasznált irodalom:

Mary Ann Huckabay, Ph.D – An overview of the Theory and Practice of Gestalt Group Process in Gestalt Therapy – Perspectives and Applications (Edited by Edvin C. Nevis), Gestalt Institute of Cleveland Book Series

Scroll to Top