A halogatás nagymestere

Egy coaching folyamat során segítettünk megérteni és megoldani ügyfelünk helyzetét, olyan mélységben foglalkozva a probléma gyökereivel, ahogy az a kliens számára szükséges és elfogadható volt. Kérdésekkel, adekvát modellekkel, változási támogatással segítettük a célkitűzés felé. A coaching során bekövetkező változások két szinten történnek meg: egyfelől magában a megcélzott viselkedésben, másfelől az ügyfél önfejlesztési képességeiben.

 

Ügyfelünk

Kliensünk elismert szakértőként, szoros határidőkkel tanácsadóként dolgozik. Olyan munkát végez, amit csak tervezetten, magas fókusz mellett lehet időre teljesíteni. A kliens évről-évre nagyobb és összetettebb projekteket visz, mely priorizálási képességet és komplex helyzetek menedzselését kívánja meg. A változás nem csak munkáját kíséri, hanem magánéletét is, hiszen nem rég alapított családot. ezért fontos lenne számára, hogy 18 óra után, illetve hétvégén már ne dolgozzon.

 

A feladat

„A halogatás nagymestere vagyok. Elfelejtem, átpriorizálom a dolgaim, csakhogy ne kelljen belekezdeni. Egyszerűen szétmennek a napjaim. Kávézom, aztán rendet rakok, elolvasom a privát mailjeimet, rendezgetem a file-okat és már ebédidő van. Elmegy az időm odabenn, aztán este pedig egy 3-4 órát dolgozom még otthon. A családdal pedig nem tudok eleget lenni.” Ügyfelünk abban kérte a segítségünket, hogy az idejét megtanulja nem elfecsérelni, a napjait meg tudja tervezni és így a szoros határidőket be tudja tartani.

 

A megoldás

Nem volt nehéz a folyamat. Kliensem reflektív: nem csak kitűnően megfigyeli szokásait, de arról meglehetős pontossággal, helyzetéhez illeszkedően kellő iróniával beszél. Érti mit és miért csinál. Érti, bár nem szereti. Viselkedésváltozással dolgoztunk. Megtapasztaltattuk a másik, a kívánatos viselkedést, annak hatását és következményeit. Megnevezett, kimondott félelmeket, fantáziákat. Többször modelleket hívtunk segítségül. Ezeken keresztül ugyanis könnyebb a felismerés, sok esetben a változás is. Energia kérdőívünk segítségével kliensem könnyen azonosította azokat a területeket, amiken rendszeresen elakad és ahol energia hiányos volt. Ezen területekre speciális, napokon belül kipróbálható új mintákat, reakciókat dolgoztunk ki, amiket naplózott és a heti találkozónkon feldolgozott.

 

Eredmények

A rövid folyamat során kliensem új szokásokat talált ki és vezetett be életébe. Eddig úgy tűnik, sikeresen.

Scroll to Top